กฏเหล็ก 10 ประการที่ต้องระวังและดูแล กล้อง ถ่ายภาพของเรา

Posted by admin on

กฏเหล็ก 10 ประการที่ต้องระวังและดูแล กล้อง ถ่ายภาพของเรา ” เรามาเรียนรู้วิธีการดูแลและข้อควรระวังในการใช้กล้องดิจิตอล “

1.ห้ามเด็ดขาดคือ ห้ามตก ห้ามกระแทก ห้ามเปียก ห้ามร้อน ห้ามชื้น และห้ามโดนความเค็ม

2.เมื่อเปลี่ยนการ์ดหรือแบตเตอรรี่ หรือเลนส์ควรปิดกล้องก่อนเสมอ

3.การ์ดที่ใช้กับกล้องครั้งแรกต้อง Format ก่อนเสมอ

4.ไม่ควรถ่ายดวงอาทิตย์หรือเล็งไปที่ดวงอาทิตย์นานๆ

5.การเปลี่ยนเลนส์ต้องระวังฝุ่นให้มากที่สุด

6.ข้อระวังเลนส์ ควรมี Filter ป้องกันไว้เสมอ

7. ระวัง LCD หน้าจอ อย่าให้กระแทก

8.การโอนข้อมูลและการทำความสะอาด CCD ต้องชาร์จแบตเตอร์รี่ให้เต็มอยู่เสมอ

9.ตั้งเวลาในกล้องให้ตรงจริงเสมอ เพื่อประโยชน์ในอนาคต

10.หากไม่จำเป็นจริงๆไม่ควรให้เพื่อนยืมกล้อง

” อุปกรณ์ในการดูแลรักษากล้อง “

1.ที่เป่าลมยาง(อันดับแรกสุด)ใช่เป่าเศษฝุ่นและเป่าทำความสะอาดตัวกล้อง

2.แปรงปัดฝุ่น**อย่าใช้แปรงปัดฝุ่นปัดทำความสะอาดตัวกล้องและอุปกรณ์อื่นๆนอกจากผิวเลนส์**

3.กระดาษเช็ดเลนส์

4.ผ้าเช็ดเลนส์

5.น้ำยาเช็ดเลนส์(อันดับสุดท้ายถ้าเป็นไปได้ไม่ควรใช้นอกจากมีคราบฝังเฃแน่นเป่าไม่ออก)

6. Siliga Gel สารดูดความชื้น