Daily Archives

2 Articles

news

เนปาลออกกฎใหม่ห้ามนักไต่เขาปีนเดี่ยว

Posted by admin on

เนปาลออกกฎใหม่ห้ามนักไต่เขาปีนเดี่ยว
รัฐบาลเนปาลห้ามนักไต่เขาปีนคนเดียวขึ้นสู่ยอดเขาสูงทุกแห่งในประเทศ รวมถึงเอเวอเรสต์ ยอดเขาสูงที่สุดในโลก เพื่อพยายามลดการเกิดอุบัติเหตุ

news

น้ำเน่าเสีย สิ่งปฏิกูลจากการอุตสาหกรรม

Posted by admin on

น้ำเน่าเสีย สิ่งปฏิกูลจากการอุตสาหกรรม น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ามหาศาล น้ำมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ สัตว์ และพืชถ้าขาดน้ำเมื่อใดก็เป็นการยากที่มนุษย์สัตว์และพืชจะดำรงชีวิตอยู่ได้นาน